...

Chọn 1 trong 3 đáp án sau đây

STTSỐ ĐIỆN THOẠIVOUCHER
10815.465.xxxVoucher 5.000.000 đồng
20915.465.xxxVoucher 20.000.000 đồng
30915.465.xxxVoucher 5.000.000 đồng
40934.567.xxxVoucher 1.000.000 đồng
50939.266.xxxVoucher Làm đẹp nội khoa miễn phí
60934.296.xxxVoucher 5.000.000 đồng
70369.330.xxxVoucher 5.000.000 đồng
80395.310.xxxVoucher 1.000.000 đồng
90832.454.xxxVoucher 10.000.000 đồng
100384.728.xxxVoucher 1.000.000 đồng
110366.391.xxxVoucher Làm đẹp nội khoa miễn phí
120909.447.xxxVoucher 1.000.000 đồng
130327.189.xxxVoucher 10.000.000 đồng
140795.446.xxxVoucher 1.000.000 đồng
150819.020.xxxVoucher 1.000.000 đồng
160916.126.xxxVoucher 1.000.000 đồng
170973.683.xxxVoucher 1.000.000 đồng
180909.733.xxxVoucher 5.000.000 đồng
190935.468.xxxVoucher 10.000.000 đồng
200902.393.xxxVoucher Làm đẹp nội khoa miễn phí
210909.531.xxxVoucher Làm đẹp nội khoa miễn phí
220938.424.xxxVoucher 1.000.000 đồng
230902.767.xxxVoucher Làm đẹp nội khoa miễn phí
240796.676.xxxVoucher 20.000.000 đồng
250902.624.xxxVoucher 1.000.000 đồng
260987.431.xxxVoucher Làm đẹp nội khoa miễn phí
270866.807.xxxVoucher Làm đẹp nội khoa miễn phí
280937.371.xxxVoucher 1.000.000 đồng
290965.227.xxxVoucher 20.000.000 đồng
300967.088.xxxVoucher 1.000.000 đồng
310369.351.xxxVoucher 1.000.000 đồng
320776.769.xxxVoucher 10.000.000 đồng
330902.959.xxxVoucher 20.000.000 đồng
340967.945.xxxVoucher 10.000.000 đồng
350903.113.xxxVoucher 1.000.000 đồng
360817.771.xxxVoucher Làm đẹp nội khoa miễn phí
370782.113.xxxVoucher 5.000.000 đồng
380377.776.xxxVoucher 1.000.000 đồng
390785.136.xxxVoucher 5.000.000 đồng
400329.882.xxxVoucher 1.000.000 đồng
410329.882.xxxVoucher 10.000.000 đồng
420792.114.xxxVoucher 1.000.000 đồng
430798.189.xxxVoucher 1.000.000 đồng
440973.683.xxxVoucher 1.000.000 đồng
450938.278.xxxVoucher Làm đẹp nội khoa miễn phí
460907.041.xxxVoucher 1.000.000 đồng
470898.028.xxxVoucher Làm đẹp nội khoa miễn phí
480913.960.xxxVoucher 1.000.000 đồng
490913.960.xxxVoucher 1.000.000 đồng
500909.634.xxxVoucher 1.000.000 đồng
510344.999.xxxVoucher 5.000.000 đồng
520973.683.xxxVoucher Làm đẹp nội khoa miễn phí
530394.530.xxxVoucher 5.000.000 đồng
540933.310.xxxVoucher 5.000.000 đồng
550395.781.xxxVoucher Làm đẹp nội khoa miễn phí
560967.088.xxxVoucher Làm đẹp nội khoa miễn phí
570787.888.xxxVoucher 20.000.000 đồng
580702.707.xxxVoucher 10.000.000 đồng
590778.664.xxxVoucher 1.000.000 đồng
600835.591.xxxVoucher 1.000.000 đồng
610366.400.xxxVoucher 1.000.000 đồng
620852.587.xxxVoucher 1.000.000 đồng
630982.373.xxxVoucher Làm đẹp nội khoa miễn phí
640972.714.xxxVoucher 1.000.000 đồng
650973.683.xxxVoucher 20.000.000 đồng
660937.371.xxxVoucher Làm đẹp nội khoa miễn phí
670935.157.xxxVoucher Làm đẹp nội khoa miễn phí
680898.028.xxxVoucher Làm đẹp nội khoa miễn phí
690866.807.xxxVoucher 20.000.000 đồng
700886.167.xxxVoucher 1.000.000 đồng
710983.152.xxxVoucher 1.000.000 đồng
720973.683.xxxVoucher 20.000.000 đồng
730901.775.xxxVoucher 1.000.000 đồng
740344.999.xxxVoucher 1.000.000 đồng
750932.801.xxxVoucher 10.000.000 đồng
760852.587.xxxVoucher 10.000.000 đồng
770332.372.xxxVoucher 10.000.000 đồng
780969.755.xxxVoucher 5.000.000 đồng
790846.555.xxxVoucher 1.000.000 đồng
800933.645.xxxVoucher 1.000.000 đồng
810933.645.xxxVoucher 5.000.000 đồng
820973.683.xxxVoucher 1.000.000 đồng
830906.616.xxxVoucher 1.000.000 đồng
840901.775.xxxVoucher Làm đẹp nội khoa miễn phí
850908.654.xxxVoucher Làm đẹp nội khoa miễn phí
860858.038.xxxVoucher 1.000.000 đồng
870382.688.xxxVoucher 1.000.000 đồng
880969.755.xxxVoucher Làm đẹp nội khoa miễn phí
890969.755.xxxVoucher 1.000.000 đồng
900914.896.xxxVoucher 5.000.000 đồng
910914.896.xxxVoucher 1.000.000 đồng
920939.141.xxxVoucher 5.000.000 đồng
930919.190.xxxVoucher 5.000.000 đồng
940379.494.xxxVoucher 5.000.000 đồng
950973.683.xxxVoucher 10.000.000 đồng
960973.379.xxxVoucher 5.000.000 đồng
970917.769.xxxVoucher 10.000.000 đồng
980329.900.xxxVoucher 10.000.000 đồng
990822.349.xxxVoucher Làm đẹp nội khoa miễn phí
1000932.801.xxxVoucher 10.000.000 đồng
1010901.775.xxxVoucher 1.000.000 đồng
1020973.683.xxxVoucher 1.000.000 đồng
1030908.957.xxxVoucher 1.000.000 đồng
1040377.537.xxxVoucher 1.000.000 đồng
1050835.591.xxxVoucher 5.000.000 đồng
1060908.654.xxxVoucher Làm đẹp nội khoa miễn phí
1070398.866.xxxVoucher 10.000.000 đồng
1080794.342.xxxVoucher 1.000.000 đồng
1090363.214.xxxVoucher 1.000.000 đồng
1100363.214.xxxVoucher 10.000.000 đồng
1110908.703.xxxVoucher Làm đẹp nội khoa miễn phí
 1. Tên Chương trình khuyến mại: “Câu Đối Tết – Đón Xuân Vui”
 2. Dịch vụ khuyến mại: Tất cả các dịch vụ Nội khoa & Ngoại khoa tại MEDIKA
 3. Thời gian khuyến mại: từ 00h00 ngày 12/02/2021 đến 23h59 ngày 16/02/2021
 4. Đối tượng hưởng khuyến mại: Tất cả khách hàng
 5. Cơ cấu giải thưởng:
  • Voucher 1.000.000 đồng – Áp dụng cho hóa đơn từ 5.000.0000 đồng
  • Voucher 5.000.000 đồng – Áp dụng cho hóa đơn từ 20.000.0000 đồng
  • Voucher 10.000.000 đồng – Áp dụng cho hóa đơn từ 40.000.0000 đồng
  • Voucher 20.000.000 đồng – Áp dụng cho hóa đơn từ 60.000.0000 đồng
  • Voucher Làm đẹp nội khoa miễn phí trị giá đến 4.000.000 đồng
 1. Quy định giải thưởng:

Khách hàng khi tham gia Chương trình sẽ trúng thưởng nhiều voucher với mệnh giá khác nhau. Khách hàng chỉ được chọn 1 voucher trong số các voucher đã trúng thưởng để sử dụng. Mỗi khách hàng chỉ được áp dụng 1 voucher duy nhất.

Lưu ý:

  • Giá trị hóa đơn là giá sau khi trừ Chương trình khuyến mãi hiện hành.
  • Không được áp dụng đồng thời với tất cả voucher và chương trình khuyến mãi bổ sung khác.
 1. Nội dung chi tiết Thể lệ Chương trình khuyến mại:

7.1 Điều kiện, cách thức, thủ tục cụ thể khách hàng phải thực hiện để được tham gia Chương trình khuyến mại:

  • Khách hàng cần điền đầy đủ thông tin Họ tên & Số điện thoại để tham gia “Câu Đối Tết – Đón Xuân Vui” – Mỗi khách hàng được tham gia 1 lần / 1 ngày. Lượt tham gia sẽ được làm mới vào ngày kế tiếp.
  • Nếu hết lượt chơi, khách hàng có thể kiếm thêm lượt chơi bằng cách Chia sẻ chương trình lên Facebook. Khách hàng nhấn vào nút chia sẻ chương trình lên Facebook, để chế độ công khai để nhận thêm 1 lượt chơi. Mỗi khách hàng chỉ được chia sẻ 1 lần / 1 ngày.

7.2 Thông báo trúng thưởng:

  • Quà tặng “Đáp án đúng” được lựa chọn ngẫu nhiên từ hệ thống của chương trình.
  • Kết quả được thông báo ngay trên giao diện của chương trình và lưu lại trên hệ thống của MEDIKA.
  • Toàn bộ lịch sử trúng thưởng sẽ được công khai trên trang Danh sách trúng thưởng của chương trình.
  • MEDIKA sẽ gọi điện thoại để “Xác nhận lựa chọn voucher trúng thưởng của Khách hàng” và gửi tin nhắn xác định trúng thưởng cho tất cả khách hàng từ ngày 18 – 28/02/2021.

7.3 Cách thức sử dụng Voucher trúng thưởng:

  • Địa điểm sử dụng: Bệnh viện thẩm mỹ MEDIKA
  • Số 262 Đường 3/2, Phường 12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.
  • Cách thức sử dụng: Giảm giá trực tiếp trên hóa đơn sử dụng dịch vụ tại MEDIKA.
  • Hạn sử dụng của Voucher trúng thưởng: 15/03/2021
 1. Giải đáp thắc mắc cho khách hàng về các vấn đề liên quan đến Chương trình khuyến mại:
Bệnh viện thẩm mỹ MEDIKA