...

Chọn 1 trong 3 đáp án sau đây

STTSỐ ĐIỆN THOẠIVOUCHER
10934.567.xxxVoucher 1.000.000 đồng
20939.266.xxxVoucher Làm đẹp nội khoa miễn phí
30934.296.xxxVoucher 5.000.000 đồng
40369.330.xxxVoucher 5.000.000 đồng
50395.310.xxxVoucher 1.000.000 đồng
60832.454.xxxVoucher 10.000.000 đồng
70384.728.xxxVoucher 1.000.000 đồng
80366.391.xxxVoucher Làm đẹp nội khoa miễn phí
90909.447.xxxVoucher 1.000.000 đồng
100327.189.xxxVoucher 10.000.000 đồng
110795.446.xxxVoucher 1.000.000 đồng
120819.020.xxxVoucher 1.000.000 đồng
130916.126.xxxVoucher 1.000.000 đồng
140973.683.xxxVoucher 1.000.000 đồng
150909.733.xxxVoucher 5.000.000 đồng
160935.468.xxxVoucher 10.000.000 đồng
170902.393.xxxVoucher Làm đẹp nội khoa miễn phí
180909.531.xxxVoucher Làm đẹp nội khoa miễn phí
190938.424.xxxVoucher 1.000.000 đồng
200902.767.xxxVoucher Làm đẹp nội khoa miễn phí
210796.676.xxxVoucher 20.000.000 đồng
220902.624.xxxVoucher 1.000.000 đồng
230987.431.xxxVoucher Làm đẹp nội khoa miễn phí
240866.807.xxxVoucher Làm đẹp nội khoa miễn phí
250937.371.xxxVoucher 1.000.000 đồng
260965.227.xxxVoucher 20.000.000 đồng
270967.088.xxxVoucher 1.000.000 đồng
280369.351.xxxVoucher 1.000.000 đồng
290776.769.xxxVoucher 10.000.000 đồng
300902.959.xxxVoucher 20.000.000 đồng
310967.945.xxxVoucher 10.000.000 đồng
320903.113.xxxVoucher 1.000.000 đồng
330817.771.xxxVoucher Làm đẹp nội khoa miễn phí
340782.113.xxxVoucher 5.000.000 đồng
350377.776.xxxVoucher 1.000.000 đồng
360785.136.xxxVoucher 5.000.000 đồng
370329.882.xxxVoucher 1.000.000 đồng
380329.882.xxxVoucher 10.000.000 đồng
390792.114.xxxVoucher 1.000.000 đồng
400798.189.xxxVoucher 1.000.000 đồng
410973.683.xxxVoucher 1.000.000 đồng
420938.278.xxxVoucher Làm đẹp nội khoa miễn phí
430907.041.xxxVoucher 1.000.000 đồng
440898.028.xxxVoucher Làm đẹp nội khoa miễn phí
450913.960.xxxVoucher 1.000.000 đồng
460913.960.xxxVoucher 1.000.000 đồng
470909.634.xxxVoucher 1.000.000 đồng
480344.999.xxxVoucher 5.000.000 đồng
490973.683.xxxVoucher Làm đẹp nội khoa miễn phí
500394.530.xxxVoucher 5.000.000 đồng
510933.310.xxxVoucher 5.000.000 đồng
520395.781.xxxVoucher Làm đẹp nội khoa miễn phí
530967.088.xxxVoucher Làm đẹp nội khoa miễn phí
540787.888.xxxVoucher 20.000.000 đồng
550702.707.xxxVoucher 10.000.000 đồng
560778.664.xxxVoucher 1.000.000 đồng
570835.591.xxxVoucher 1.000.000 đồng
580366.400.xxxVoucher 1.000.000 đồng
590852.587.xxxVoucher 1.000.000 đồng
600982.373.xxxVoucher Làm đẹp nội khoa miễn phí
610972.714.xxxVoucher 1.000.000 đồng
620973.683.xxxVoucher 20.000.000 đồng
630937.371.xxxVoucher Làm đẹp nội khoa miễn phí
640935.157.xxxVoucher Làm đẹp nội khoa miễn phí
650898.028.xxxVoucher Làm đẹp nội khoa miễn phí
660866.807.xxxVoucher 20.000.000 đồng
670886.167.xxxVoucher 1.000.000 đồng
680983.152.xxxVoucher 1.000.000 đồng
690973.683.xxxVoucher 20.000.000 đồng
700901.775.xxxVoucher 1.000.000 đồng
710344.999.xxxVoucher 1.000.000 đồng
720932.801.xxxVoucher 10.000.000 đồng
730852.587.xxxVoucher 10.000.000 đồng
740332.372.xxxVoucher 10.000.000 đồng
750969.755.xxxVoucher 5.000.000 đồng
760846.555.xxxVoucher 1.000.000 đồng
770933.645.xxxVoucher 1.000.000 đồng
780933.645.xxxVoucher 5.000.000 đồng
790973.683.xxxVoucher 1.000.000 đồng
800906.616.xxxVoucher 1.000.000 đồng
810901.775.xxxVoucher Làm đẹp nội khoa miễn phí
820908.654.xxxVoucher Làm đẹp nội khoa miễn phí
830858.038.xxxVoucher 1.000.000 đồng
840382.688.xxxVoucher 1.000.000 đồng
850969.755.xxxVoucher Làm đẹp nội khoa miễn phí
860969.755.xxxVoucher 1.000.000 đồng
870914.896.xxxVoucher 5.000.000 đồng
880914.896.xxxVoucher 1.000.000 đồng
890939.141.xxxVoucher 5.000.000 đồng
900919.190.xxxVoucher 5.000.000 đồng
910379.494.xxxVoucher 5.000.000 đồng
920973.683.xxxVoucher 10.000.000 đồng
930973.379.xxxVoucher 5.000.000 đồng
940917.769.xxxVoucher 10.000.000 đồng
950329.900.xxxVoucher 10.000.000 đồng
960822.349.xxxVoucher Làm đẹp nội khoa miễn phí
970932.801.xxxVoucher 10.000.000 đồng
980901.775.xxxVoucher 1.000.000 đồng
990973.683.xxxVoucher 1.000.000 đồng
1000908.957.xxxVoucher 1.000.000 đồng
1010377.537.xxxVoucher 1.000.000 đồng
1020835.591.xxxVoucher 5.000.000 đồng
1030908.654.xxxVoucher Làm đẹp nội khoa miễn phí
1040398.866.xxxVoucher 10.000.000 đồng
1050794.342.xxxVoucher 1.000.000 đồng
1060363.214.xxxVoucher 1.000.000 đồng
1070363.214.xxxVoucher 10.000.000 đồng
1080908.703.xxxVoucher Làm đẹp nội khoa miễn phí
 1. Tên Chương trình khuyến mại: “Câu Đối Tết – Đón Xuân Vui”
 2. Dịch vụ khuyến mại: Tất cả các dịch vụ Nội khoa & Ngoại khoa tại MEDIKA
 3. Thời gian khuyến mại: từ 00h00 ngày 12/02/2021 đến 23h59 ngày 16/02/2021
 4. Đối tượng hưởng khuyến mại: Tất cả khách hàng
 5. Cơ cấu giải thưởng:
  • Voucher 1.000.000 đồng – Áp dụng cho hóa đơn từ 5.000.0000 đồng
  • Voucher 5.000.000 đồng – Áp dụng cho hóa đơn từ 20.000.0000 đồng
  • Voucher 10.000.000 đồng – Áp dụng cho hóa đơn từ 40.000.0000 đồng
  • Voucher 20.000.000 đồng – Áp dụng cho hóa đơn từ 60.000.0000 đồng
  • Voucher Làm đẹp nội khoa miễn phí trị giá đến 4.000.000 đồng
 1. Quy định giải thưởng:

Khách hàng khi tham gia Chương trình sẽ trúng thưởng nhiều voucher với mệnh giá khác nhau. Khách hàng chỉ được chọn 1 voucher trong số các voucher đã trúng thưởng để sử dụng. Mỗi khách hàng chỉ được áp dụng 1 voucher duy nhất.

Lưu ý:

  • Giá trị hóa đơn là giá sau khi trừ Chương trình khuyến mãi hiện hành.
  • Không được áp dụng đồng thời với tất cả voucher và chương trình khuyến mãi bổ sung khác.
 1. Nội dung chi tiết Thể lệ Chương trình khuyến mại:

7.1 Điều kiện, cách thức, thủ tục cụ thể khách hàng phải thực hiện để được tham gia Chương trình khuyến mại:

  • Khách hàng cần điền đầy đủ thông tin Họ tên & Số điện thoại để tham gia “Câu Đối Tết – Đón Xuân Vui” – Mỗi khách hàng được tham gia 1 lần / 1 ngày. Lượt tham gia sẽ được làm mới vào ngày kế tiếp.
  • Nếu hết lượt chơi, khách hàng có thể kiếm thêm lượt chơi bằng cách Chia sẻ chương trình lên Facebook. Khách hàng nhấn vào nút chia sẻ chương trình lên Facebook, để chế độ công khai để nhận thêm 1 lượt chơi. Mỗi khách hàng chỉ được chia sẻ 1 lần / 1 ngày.

7.2 Thông báo trúng thưởng:

  • Quà tặng “Đáp án đúng” được lựa chọn ngẫu nhiên từ hệ thống của chương trình.
  • Kết quả được thông báo ngay trên giao diện của chương trình và lưu lại trên hệ thống của MEDIKA.
  • Toàn bộ lịch sử trúng thưởng sẽ được công khai trên trang Danh sách trúng thưởng của chương trình.
  • MEDIKA sẽ gọi điện thoại để “Xác nhận lựa chọn voucher trúng thưởng của Khách hàng” và gửi tin nhắn xác định trúng thưởng cho tất cả khách hàng từ ngày 18 – 28/02/2021.

7.3 Cách thức sử dụng Voucher trúng thưởng:

  • Địa điểm sử dụng: Bệnh viện thẩm mỹ MEDIKA
  • Số 262 Đường 3/2, Phường 12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.
  • Cách thức sử dụng: Giảm giá trực tiếp trên hóa đơn sử dụng dịch vụ tại MEDIKA.
  • Hạn sử dụng của Voucher trúng thưởng: 15/03/2021
 1. Giải đáp thắc mắc cho khách hàng về các vấn đề liên quan đến Chương trình khuyến mại:
Bệnh viện thẩm mỹ MEDIKA